Potrzebujesz eksperta od mas włóknistych oraz technologii papieru?

Czym się zajmujemy?

Konsulting

Nowe technologie

Szkolenia

Ekspertyzy

Konsulting

Nowe technologie

Szkolenia

Ekspertyzy

O firmie

Firma Natural Fibers Advanced Technologies zajmuje się działalnością badawczo-rozwojową w zakresie szeroko pojętej technologii papieru, papierniczych mas włóknistych, przetwórstwa papierniczego a także biokonwersji mas celulozowych i ligninocelulozowych do produktów o wysokiej wartości dodanej. Ponadto nasze doświadczenie i kompetencje skupiają się również na modyfikacji powierzchni papieru i wytworów papierowych w celu nadania im pożądanych właściwości lub cech funckcjonalnych, takich jak np. hydrofobowość, biostatyczność itp. Firma zajmuje opracowywaniem całościowych rozwiązań technologicznych, wsparciem w rozwiązywaniu doraźnych problemów technologicznych, szkoleniami oraz ekspertyzami.

Firma dysponuje bogatym zapleczem aparaturowym oraz wyspecjalizowaną kadrą.

O firmie

Natural Fibers Advanced Technologies (NFAT)
Kazimierz Przybysz
ul. Błękitna 42 A, 93-322 Łódź
NIP 729-184-64-60